om oss

AB Kontaktpressning grundades 1965 och har sedan dess försett den nordiska marknaden med kundanpassat kablage.

Våra kunder återfinns inom de flesta industrisegment såsom telekom, infrastruktur, medicin, maskinbyggnation, försvar, flyg, marint, kraft, belysning och automotive.

Genom hög teknisk kompetens och servicegrad strävar vi efter att vara en pålitlig, långsiktig samarbetspartner med fokus på specialprodukter inom kabel, kontaktdon och kablage.


​​​​​​​
AB Kontaktpressning är ett företag som arbetar med kablagetillverkning och försäljning av komponenter.

Vår tekniska kompetens bidrar till att finna lösningar som fungerar.​

Bland de produkter vi gör återfinns allt från enkelledare med eller utan kontakter till fullskaligt skåpmontage

​​​​​​​
Vi är ISO9001 och ISO14001 certifierade samt auktoriserade att tillverka UL kablage.

Personalen är IPC-A-620 specialister certifierade på alla 8 områden.

De som löder har behörighet i mjuklödning enligt FSD5115.