miljö

MILJÖPOLICY

 

ab kontaktpressning säljer och tillverkar kvalitetskablage och komponenter.
 
Vårt främsta mål med miljöarbetet är att minska den påverkan på miljön verksamheten har. Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete, motverka förorening, följa och bevaka lagkrav och andra relevanta krav inom området. Inköp av produkter, material samt investeringar, elanvändning, transporter och avfall är områden som ligger i fokus för vårt förbättringsarbete inom miljöområdet.
 
Vi driver vårt miljöarbete genom att:
 

  • Miljöfrågor är en naturlig del i företagets verksamhet och det dagliga arbetet.

  • I samspråk med kunder och leverantörer välja miljömässigt hållbara lösningar.

  • Alla anställda har kunskap om de miljöfrågor som är kopplade till sitt arbete.

 
 
 
Paula Falk, VD