kvalitet

Kvalitet går alltid först, allt kablage vi levererar avsynas eller genomgår elektrisk test enligt kunds önskemål eller standard. Vi tar fram de testriggar som krävs för att säkerställa funktion.

Kvalitetspolicy


ab kontaktpressning säljer och tillverkar kvalitetskablage, komponenter och produktionsutrustning.
 
Företagets verksamhet skall i alla led kännetecknas av trovärdighet och pålitlighet, vara anpassad till kraven från marknaden och därigenom skapa mervärde för våra kunder, sett utifrån deras behov, förväntningar och krav. Vår ledande princip är att ge våra kunder en kvalitetsnivå och servicegrad som uppfyller eller överträffar förväntningarna genom följande filosofi:
  • Kontinuerligt och systematiskt se över och förbättra våra processer i vårt verksamhetssystem
  • Kvalitet och kompetens skall vara strategiska frågor som berör alla processer och medarbetare i verksamheten
  • Enbart tillhandahålla produkter med rätt och jämn kvalitet och inom utvalda områden vara den bästa leverantören
  • Alltid aktivt arbeta för att följa gällande lagstiftning och ta hänsyn till relevanta branschriktlinjer
  • Våra medarbetare skall vara väl förtrogna med kvalitetspolicyn och på ett naturligt sätt använda den för att bedriva ett kundfokuserat kvalitetsarbete inom vårt verksamhetsområde
  • Välja våra leverantörer med stor omsorg och fokusera på att ha långsiktigt och brett leverantörssamarbete med tydliga och mätbara kvalitetsmål. Som leverantör till oss är det också viktigt att man har en verksamhet som både är socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
 
 
 
Paula Falk, VD