Miljö

ab kontaktpressning är sedan 2014 certifierade enligt ISO 14001. IMG5 1IMG5 1
IMG5 1

Miljöpolicy


ab kontaktpressning säljer och tillverkar kvalitetskablage, komponenter och produktionsutrustning.
Vårt främsta mål med miljöarbetet är att minska den påverkan på miljön verksamheten har. Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete, bevaka och följa lagkrav inom området. Inköp av produkter och material, elanvändning, transporter och avfall är områden som ligger i fokus för vårt förbättringsarbete inom miljöområdet.

Vi driver vårt miljöarbete genom att:
  • Miljöfrågor är en naturlig del i företagets verksamhet och det dagliga arbetet.
  • I samspråk med kunder och leverantörer välja miljömässigt bra lösningar.
  • Alla anställda har kunskap om de miljöfrågor som är kopplade till sitt arbete.


Miljöarbete


ab kontaktpressning arbetar aktivt med sitt miljöarbete genom att bland annat:
  • Har som miljömål att minska elförbrukningen.
  • Erbjuda våra kunder ett förmånligt frakterbjudande från vår transportör och styra till koordinerade leveransdagar för att på så sätt minska antalet transporter från företaget.
  • Arbeta aktivt med produktionsteknik för att både uppnå hög kvalitet på våra produkter samt minimera spill och rester.
  • Aktivt välja leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem i första hand när pris och leveranstid är likvärdiga samt välja miljömärkta alternativ gällande förbrukningsartiklar till företaget när så är möjligt.