KVALITETSPOLICY

ab kontaktpressning fokuserar på kunden med målsättning att ha högsta möjliga kvalitet.

​- Kontinuerligt och systematiskt se över och förbättra våra processer i vårt verksamhetssystem

- Kvalitet och kompetens skall vara strategiska frågor som berör alla processer och medarbetare i verksamheten

- Enbart tillhandahålla produkter med rätt och jämn kvalitet och inom utvalda områden vara den bästa leverantören

- Alltid aktivt arbeta för att följa gällande lagstiftning och ta hänsyn till relevanta branschriktlinjer

- Våra medarbetare skall vara väl förtrogna med kvalitetspolicyn och på ett naturligt sätt använda den för att bedriva ett kundfokuserat kvalitetsarbete inom vårt verksamhetsområde

- Välja våra leverantörer med stor omsorg och fokusera på att ha långsiktig och brett leverantörssamarbete med tydliga och mätbara kvalitetsmål. Som leverantör till oss är det också viktigt att man har en verksamhet som både är social, etisk, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.


ab kontaktpressning är certifierade enligt ISO9001 sendan 2008